måndag 26 januari 2015

Låt yrkesrollen träda tillbaka

Igår had enat ett telefonsamtal med en kompis pappa, en pappa som liksom jag är socionom, arbetat många år inom socialtjänsten och har därav koll på SoL och LSS. Det viktigaste som jag fick med mig från samtalet även om jag är väl medveten om det innan, låta yrkesrollen träda tillbaka och ju gå in in i ek roll som den som behöver stöd, inte tänka att det är jag själv som skall fixa och dona och lösa allt. Detta är svårt, en rejäl utmaning för mig. Men får ta och försöka 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar