lördag 30 maj 2015

Sjukskrivning dag 90

I helgen passerar dag 90 på min sjukskrivning. Det innebär att villkoren förändras. I början bedöms jag mot mina ordinarie arbetsuppgifter, kan jag inte utföra det jag brukar har jag rätt till sjukpenning. Nu ställs jag inför nya premisser. Försäkringskassan har inte sagt något utan beviljat min sjukpenning juni månad ut, men finns ändå en osäkerhet där att de skall kräva att jag byter arbetsuppgifter. Jag har förvisso kommit tillbaka halvtid, vilket jag gjorde efter ganska kort tid, och har pågående ansökningar hos Försäkringskassan. Men det är ändå något som stressar mig. Tänk om...... 

Klistrar in bedömningen nedan från Försäkringskassans hemsida. 
Arbetsförmågan bedöms enligt rehabiliteringskedjan, som innebär följande:
  • Under de första 90 dagarna som patienten är sjukskriven kan vi betala sjukpenning om patienten inte kan utföra sitt vanliga arbete eller ett annat tillfälligt arbete hos sin arbetsgivare.
  • Efter 90 dagar kan vi betala sjukpenning om patienten inte kan utföra något arbete alls hos sin arbetsgivare.
  • Efter 180 dagar kan patienten få sjukpenning om han eller hon inte kan sådant arbete som är normalt förekommande på  arbetsmarknaden. Men detta gäller inte om Försäkringskassan bedömer att patienten med stor sannolikhet kommer att kunna gå tillbaka till ett arbete hos sin arbetsgivare före dag 366. I dessa fall bedöms arbetsförmågan i förhållande till ett arbete hos arbetsgivaren även efter dag 180. Regeln gäller inte heller om det kan anses oskäligt att bedöma patientens arbetsförmåga i förhållande till arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.
  • Efter 365 dagar kan patienten bara få sjukpenning om han eller hon inte kan utföra sådant arbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden. Undantag från detta kan göras om det kan anses oskäligt att bedöma patientens arbetsförmåga i förhållande till sådant arbete som normalt förekommer på arbetsmarknaden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar