måndag 1 juni 2015

Örebro kommun och attityden mot döva och hörselskadade

I skrivandes stund är jag irriterad på Örebro kommun. För er som inte vet så är Örebro lite av ett center personer med hörselskada eller dövhet, här har vi Kattunges förskola för döva och hörselskadade, vi har Birgitta skolan och också riksgymnasiet och riksidrotts gymnasiet för samma målgrupp. Örebro kommun har en lång historia och borde ha kunskap om gruppen och dess behov. Dessutom utnämnde Örebro kommun sig själva till Europas teckenspråkiga huvudstad vilket för mig är ett stort skämt.

De senaste månaderna har jag blivit allt mer frustrerad. Först framkom att Risbergs skolan en av de skolor för döva och hörselskadade skall läggas ner, detta med anledning av det just nu minskande elevantalet, det gäller inte bara döva och hörselskadade utan alla elever generellt. Det som kommunen då vill göra är att flytta de döva och hörselskadade till en gymnasieskola och de hörande till en annan. Kommunen vill därmed medvetet skapa en segregation. Risbergska är också den skola som är bäst anpassad, byggd i ett plan, lätt att ta sig fram med exempelvis rullstol, bra anpassad för hörselskadade och även för personer med kombinerad syn och hörselskada så kallad dövblindhet. Beslutet om flytten har redan tagits muntligt men nu i veckan skall det formella beslutet tas. Jag är aktiv inom Unga Hörselskadade och vi har varit med och yttrat oss i frågan men politiker och tjänstemän inom kommunen verkar inte ta in vår åsikt. Även om vi som är just unga med hörselskada borde besitta mer kunskap om våra egna behov än en politiker!

Kattungens förskola. En förskola i anslutning till Birgittaskolan som tar emot döva och hörselskadade barn, även så kallade CODA (hörande barn till döva föräldrar). Kommunen vill nu flytta denna förskola till Lilån i en annan del av stan. Först skall de hörselskadade flyttas och ett år senare även de döva. Jag irriterar mig på flera saker i detta. Dels varför skall de under ett års tid dela på döva och hörselskadade? De hörselskadade barnen behöver många gånger teckenspråk de också? Och närheten till Birgittaskolan gör att de mindre barnen ser de äldre teckna, de känner gemenskap, kan få förebilder i sin identitetsutveckling. Funderar också över hur de skall avgöra vem som är döv och vem som är hörselskadad, alltså vilka som skall flytta först? Och det sägs att den hörande personalen på förskolan skall lära sig teckenspråk, men det tar ju flera år, detta är något som kumminen inte verkar ha förståelse för. Förskolan har tagit många år att bygga upp till det den är idag, och nu vill kommunen sabba allt, puts väcka bara. Det skall vara manifestation ikväll, tyvärr kommer jag inte att kunna delta, men önskar dem lycka till. 

När skall någon tillvarata våra rättigheter, vår rätt till ett språk och till en delaktighet. Hörande politiker bestämmer gång på gång över huvudet på oss och vi får aldrig möjligheten att framföra vår mening på ett bra sätt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar