söndag 15 mars 2015

Melodifestivalen

Bildkvalitén är långt från bra men bilden är tagen från tv skärmen under Melodifestivalen igår kväll. Det som synd i bild är dels programmledarna men också tolken. Finalen är sedan flera år tillbaka teckenspråkstolkad och teckenspråksgestaltad. Väljer att skiljs på begreppen då en tolk översätter/ tolkar det som sägs. Under låtarna handlar det i mina ögon om en gestaltning att tolka budskapet i texterna och sedan kunna förmedla det. 

För egen del är tolkningen/ gestaltningen en nödvändighet för att kunna följa med under Melodifestivalen. Hade det inte funnits hade jag inte kollat alls. 

Kollade på programmet igår kväll och kände att jag kunde ta till mig det på ett bra sätt. Efter ser jag på Facebook att den teckenspråkiga översättningen fått mycket kritik av döva. Med detta inlägg kommer jag kanske att trampa på ömma tår, men vill ändå framföra mina tankar. 

SVT har tagit ett beslut att ha tolk under sändningen, enligt mig en stor investering och ett steg i riktningen mot ett mer tillgängligt samhälle. De har i år valt att programmet tolkas/gestaltas av fem personer. Två döva och tre hörande. Se döva tecknar tre sånger vardera och gör det på mycket bra sätt, de har inte heller vad jag sett fått kritik för sitt framförande inom dövgruppen, tvärtom. 

Sedan finns två hörande som gestaltar låtarna. En av dessa är CODA, den andra har döva släktingar, de har alltså med sig teckenspråket från grunden. För mig så kan jag förvisso se en skillnad i hur de döva och hörande översätter sångerna, att de döva kanske har ett mer "rent" teckenspråk på ett sätt. Men de två hörande gör kanonöversättningar, de är sjukt duktiga och gör att jag som döv kan ta del av sångerna. 

Sedan är det en hörande tolk som tolkar pratet under festivalen. Hon gör några få tolkmissar, exempelvis tecknet för Österrike som många kritiserat. Jag reagerade också på det under programmet, men förstod vad hon sa, hon är bara människa och har rätt att teckna fel likväl som någon som använder talat språk säger fel, uttalar fel. Många vill ha en döv person till detta uppdrag, men hur tänker ni där? Det finns förvisso att grundmanus under festivalen men sedan är det en levande föreställningar med spontanitet, saker som sägs ändras, en ny kommentar fliker in, hur skall då en döv kunna tolka det? Några pratade om relätolk dvs att ha en hörande tolk som tolkar till en döv som tolkar till det som sänds i tv. Detta är en oerhört lång kommunikationsväg och min erfarenhet av relätolkning är att det blir många kommunikstionsmissar då det blir så många led. 

Så jag tycker att vi skall vara tacksamma över att SVT har tolk under finalen. Vi måste inse att de är människor, att de gör sitt bästa, men att småmissar kan ske. Vill ge de medverkande en stor eloge för mig gjorde ni festivalen möjlig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar