måndag 18 april 2016

Dövstum och handikappad

Träffade idag läkaren här på avdelningen för första gången. Vid en avdelning på sjukhuset i Örebro räknar man med om något ställe i landet att läkare skall ha kunskap om hörselskador och dövhet. Jag är liksom inte den första patienten utan fullgod hörsel som kommer in på avdelningen. Teckenspråkstolk var bokad till besöket vilket var bra. Sitter och väntat i korridoren innan besöket läkaren kommer och säger något att kom med, vi går in, tar i hand och hälsar. Jag presenterar mig med rösten (talad svenska) och övergår sedan till teckenspråk med avstängd röst och tolken får taltolka. Läkaren kallar mig under samtalet både för "dövstum" och nämner flera gånger konsekvenserna av dina "handikapp" bla bla bla. Vilka jäkla handikapp. Jag är förvisso medicinskt döv, jag har Asperger, det finns lite psykiatriska diagnoser som spökar men jag är inte handikappad. Och dövstum, ja dels finns inte ens begreppet kvar, det är otroligt kränkande och jag använde dessutom rösten i början av samtalet så han borde väl märkt att jag inte var stum.

Ne, någon förbättring borde ske, läkare borde tänka på vilket vokabulär de använder sig av.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar