fredag 8 april 2016

Kommunikation

Jag kan prata, jag kan göra mig förstådd. Du säger "jag förstår dig så bra". Men jag då, jag förstår inte dig. Jag ser dina läppar röra sig. Jag hör med hjälpmedel ett mummel.

Att vara döv/gravt hörselskadad och vara inlagd är stundtals tufft rent kommunikativt. Jag är social även om jag mår dåligt, jag har ett behov av att prata med folk både medpatienter och personal. Ingen kan teckenspråk vilket gör att jag känner ensamhet. Jag får tolk till läkarbesöken viket är skönt, men då handlar ju samtalet mest om måendet jag vill kunna prata om annat också.

Jag brukar inte lida av min dövhet men i vissa situationer känner man sig lite ensam och utsatt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar