torsdag 5 november 2015

Upphandlingen av bildtelefoni

En sak som oroar mig just nu är upphandlingen av tjänsten för bildtelefoni. Bildtelefon innebär att personer som kommunicerar via teckenspråk via tolkcentralen kan ringa olika samtal, det kan vara allt från viktiga samtal till vård, polis, myndigheter till rena nöjessamtal till föräldrarna eller kompisar. Sedan starten har bildtelefoni drivits av tokcentralen i Örebro tillsammans med underleverantörer, både landstingets tolkcentraler men även privata företag har varit involverade under vissa perioder och på vissa platser i landet. Många döva vittnar om hur viktigt bildtelefonitjänsten är, inte minst för att kunna utföra våra arbeten. För egen del använder jag dagligen bildtelefonsförmedlignen i mitt arbete, vilket gör att jag är beroende av duktiga tolkar och en bra service och bemötande. 

Tjänsten för bildtelefoni upphandlas med jämna mellanrum. Just nu pågå diskussioner att en tolkcentral inte får bedriva nationell verksamhet utan att de i så fall endast skulle få tolka till länets brukare. Ett landsting får inte heller bedriva vinstdrivande verksamhet. Vid senaste upphandlingen vann ett finskt företag som har rötter inom den finska dövrörelsen. De skulle i så fall driva tjänsten så att de har underleverantörer hos företag i Sverige. Dock har föetaget ingen erfarenhet av att bedriva bildtelefoni. 

För egen del ser jag det största problemet just för oss tolkanvändare här i Örebro. Tidigare för fem-tio år sedan var Örebro landsting alltid i topp när det gällde avslagsstatistiken på tolkuppdragen. Den låg upp mot 10 %. Idag när landstinget har bildtelefoni har fler tolkar anställds och de har schemalagd arbetstid mellan 06-24 sju dagar i veckan jämfört med tidigare 8-17. Detta gör att idag får jag exempelvis tok till de flesta ridlektioner, men skulle bildtelefonin läggas ner och tolkarna endast arbetar 8-17 på vardagar så är det upp till deras goda vilja att jobba övertid då och då, också upp till landstingets budget om de har råd att ha tolkar som jobbar övertid. Konsekvensen för oss Örebroare blir därav katastrofal.

Ett problem som finns idag är att många tolkar börjar söka efter andra arbete, hur kommer det att påverka tolkcentralens kvalitét? Kommer de erfarna och bra tolkarna att få nya arbete lätt och kar på Tolkcentralen blir de nyanställda eller mindre bra tolkarna? Jag har inte svaret på frågan men ändå värt en reflektion. Vill också uppmana döva att inte bara kritisera att ett landsting bedriver en nationell tjänst, tänk på den kunskap och erfarenhet Örebro besitter, tänk också på konsekvenserna för oss som bor här. Samt, vad är det som säger att ett nytt bolag/företag behåller samma generösa öppettider som idag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar