lördag 3 oktober 2015

Könsneutralisering och kön

Idag är det många såväl föräldrar som förskolepersonal, skolpersonal som jobbar för könsneutralisering. Jag har funderat lite över begreppet och dess innebörd och vilka tankar det väcker hos mig, likaså begreppet kön eller genus.

Folk föds med ett kön och har alltid ett biologiskt kön. Vad vi sedan identifierar oss själva med behöver inte vara det samma som det vi föds med. Samhället är duktigt på att tilldela könen egenskaper som inte alls behöver stämma, är du kille skall du vara lite mer aggressiv än en tjej, du skall tycka om blå färg på kläderna och gilla att leka med bilar och inte med dockor. Det finns inget som säger att detta är rätt. Jag vet flera killar som tycker om rosa, eller som lekt med dockor som barn. 

Många föräldrar kämpar idag för att göra barnen så könsneutrala som möjligt. Att de själva skall få välja vad de vill leka  med, erbjudas olika valmöjligheter. För mig är detta helt ok. Vad jag däremot mer och mer börjat reagera över är när föräldrar som exempelvis har en liten pojke börjar klä den i klänning dagligen, endast köper rosa kläder med girlanger och spets. Sparar ut till längre hår och börjar sätta i diverse spännen, endast köper dockor. Är det då att könsneutralisera? är det inte att påtvinga barnet ett annat kön? Skillnad är när barnet är äldre och kan före sin egen talan, de vill ha långt hår med spännen eller vill ha rosa känning, fine! Men att tvinga på ett barn är frågan om vi verkligen neutraliserar?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar